GREITOSIOS PAGALBOS TARNYBA - GYDYMAS, POVEIKIS IR RIZIKA - GYDYMAS

Greitosios pagalbos tarnybaRedaktoriaus Pasirinkimas
akušerė
akušerė
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba yra svarbi grandis gelbėjimo grandinėje: Vokietijoje jų užduotis yra ikiklinikiškai stabilizuoti pacientus ir po pirminio gydymo juos nugabenti į tinkamą ligoninę. Tai medicininė ir nemedicininė